Thơi kì đồ đá - Tài Liệu dành cho hướng dẫn viên P2

Tài Liệu dành cho hướng dẫn viên P2 – Thời Kỳ Tiền Sử – Sơ Sử

|Comments are Off
LỊCH SỬ ĐẤT NƯỚC- CON NGƯỜI VIỆT NAM – Thời tiền sử cho đến thời sơ sử  Thời tiền sử 1.1. Đặc điểm: Theo nghiên cứu, loài người đã có mặt trên lãnh thổ đất nước ta cách đây khoảng 300.000 năm. Các nhà sử học đã phát hiện ra dấu tích của những chiếc răng ở Thẩm Hai, Thẩm...