Chợ nổi - Bài Thuyết Minh Tour Mỹ Tho - Bế n Tre P3

Bài Thuyết Minh Tour Mỹ Tho – Bế n Tre P3

|Comments are Off
Bài Thuyết Minh Tour Mỹ Tho – Bế n Tre P3 E. Các Con sông. Sông Tiền hay còn được gọi là Tiền Giang là tên của đoạn chảy nằm trên lãnh thổ Việt Nam của dòng chính sông Mê Kông (phân lưu chính ở phía đông của Mê Kông bắt đầu từ Phnom Penh). Đoạn đầu nguồn của sông Tiền Giang...