1. Thời Bắc Thuộc

  1.1 Thời gian tồn tại: Tiếp theo thời sơ sử là thời Bắc thuộc:

  Các nhà khoa học lịch sử hiện đại đã lấy năm 179 TCN ( năm Triệu Đà- vua Nam Việt đánh thắng An Dương Vương, đô hộ nước ta) là năm mở màn thời kì Bắc thuộc, thay vì năm 111 TCN ( năm Nam Việt bị lật đổ bởi nhà Tây Hán, Tây Hán thay Nam Việt cai trị đất nước ta) như các bộ chính sử đã ghi.
  Không chỉ thời gian bắt đầu thời kỳ Bắc thuộc có sự khác nhau giữa khoa học lịch sử hiện đại và các bộ chính sử, mà ngay cả năm kết thúc thời kì này cũng có sự khác biệt rõ ràng:

  + Theo các bộ chính sử thì thời kì Bắc thuộc kết thúc vào năm 938 khi Ngô Quyền đập tan quân Nam Hán hoặc khi 12 sứ quân bị dẹp bởi Đinh Bộ Lĩnh ( Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua và lấy niên hiệu là Đinh Tiên Hoàng) vào năm 968.

  Bản đồ âu lạc và giao chỉ việt nam - Tài Liệu dành cho hướng dẫn viên P3 - Thời Kỳ Bắc Thuộc

  Bản đồ âu lạc và giao chỉ Việt Nam – Tài Liệu dành cho hướng dẫn viên P3

  + Khoa học lịch sử lại cho rằng: vào năm 905 khi Khúc Thừa Dụ giành thắng lợi. Khoa học lịch sử nhận định vậy vì cho rằng, chính thời điểm này đã chấm dứt hoàn toàn sự đô hộ của các triều đại Phong kiến của Trung Quốc lên nước ta.

  1.2 Nước ta chịu sự thống trị của các triều đại Phong kiến phía Bắc ( 179 TCN- 905 SCN):

  Triều đại NAM VIỆT (họ Triệu, mở đầu là vua Triệu Đà): là một triều đại phong kiến Trung Quốc được thành lập vào năm 206 TCN. Đô hộ nước ta trong vòng 68 năm ( từ năm 179 TCN đến năm 111 TCN). Triều đại TIỀN HÁN (họ Lưu, còn được gọi là Tân Hán ): Đô hộ nước ta 119 năm. 206 TCN triều Tiền Hán được thành lập ở Trung Quốc. Bắt đầu đô hộ nước ta từ năm 206 TCN sau khi lật đổ Nam Việt. Đến năm 08 SCN, Tiền Hán chấm dứt cai trị nước ta

  Triều đại nhà TÂN (hay triều Vương Mãn): Được thành lập năm 08 SCN. Và cũng chính năm đó nhà Tân đã lật đổ Tiền Hán và thay Tiền Hán cai trị nước ta.Cai trị nước ta 17 năm, đến năm 25 SCN nhà Tân dừng cai trị nước ta.

  Tiếp theo là triều đại HẬU HÁN (triều nhà họ Lưu hay còn gọi là Đông Hán ) đánh bại nhà Tân, Hậu Hán cai trị nước ta bắt đầu từ năm 25. Sau 195 năm cai trị, Hậu Hán chấm dứt cai trị nước ta vào năm 220.

  Không dừng lại ở đó, kế tiếp là triệu đại nhà NGÔ (họ Tôn): Nhà Ngô là một trong 3 nước Ngô, Thục, Ngụy của thời kì hỗn chiến Tam Quốc. Đô hộ nước ta từ năm 220 đến năm 280. Kéo dài trong 60 năm rùi chấm dứt.

  Sau nhà Ngô đến nhà Tấn (họ Tư Mã): Nhà Tấn sau khi thống nhất Trung Quốc đã thay nhà Ngô cai trị nước ta trong 420 năm ( 280-420).

  Tiếp thời kì chịu ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, là NAM TRIỀU (thời Tống, Tề, Lương, Trần): Đây là thời Nam- Bắc triều, đất nước Trung Quốc vô cùng loạn lạc. Với triều đại khác nhau Nam triều đã đô hộ nước ta. Mở đầu năm 420 và kết thúc năm 542. Tuy ở Trung Quốc, Nam triều tồn tại đến năm 581 nhưng không cai trị nước ta đến năm đó vì vào năm 542 cuộc khởi nghĩa của Lý Bí giành thắng lợi, nước ta giành được độc lập.

  Nhà TÙY (họ Dương): Nhà Tùy được thành lập vào năm 581 ở Trung Quốc. Xâm lược và bắt đầu cai trị nước ta từ năm 602. Sau 16 năm thì chấm dứt đô hộ nước ta.

  Cuối cùng là nhà ĐƯỜNG (họ Lý): Thành lập rùi thay nhà Tuỳ cai trị nước ta từ năm 618. Chấm dứt ách cai trị năm 905. Nhà Đường còn tồn tại kéo dài đến năm 907, nhưng hai năm cuối, triều đình nhà Đường không đủ sức để cai trị nước ta. Vả lại, vào năm 905, họ Khúc thiết lập được chính quyền. Nhà Đường đô hộ nước ta trong vòng: 287 năm.3.3. Đặc điểm, tính chất thời kì Bắc thuộc ở nước ta:

  Đất nước ta chịu sự đô hộ của các triều phong kiến phía Bắc. Bắc Thuộc là thời kì đen tối nhất của nước ta trong những năm đầu sau công nguyên. Nền độc lập, tự chủ của nước ta bị bọn phong kiến Trung Quốc xóa bỏ, những âm mưu nguy hiểm như đồng hóa được thực hiện.
  Trong thời kì này nhân dân ta đã đấu tranh liên tiếp, ngoan cường trước bọn xâm lược phía Bắc. Các cuộc khời nghĩa liên tục nổ ra nhằm giành lại độc lập, tự chủ cho đất nước. Tiêu biểu các cuộc khởi nghĩa nổi lên như:

  + Năm 40, diễn ra cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng nhằm chống lại ách đô hộ của quân Đông Hán. Đây là cuộc khởi nghĩa của 2 nữa anh hùng, giành được chính quyền trong 3 năm. Sử thi gọi là thời Trưng Nữ Vương.

  + Tiếp theo là cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu (tên thật là Triệu Thị Trinh) diễn ra vào năm 384, chống lại sự cai trị của nhà Ngô.

  Khởi Nghĩa Bà Triệu - Tài Liệu dành cho hướng dẫn viên P3 - Thời Kỳ Bắc Thuộc

  Khởi Nghĩa Bà Triệu- Tài Liệu dành cho hướng dẫn viên P3

  + Năm 542 diễn ra khởi nghĩa của anh hùng Lý Bí (hay Lý Bôn), chống lại ách thống trị của nhà Lương- một triều đại của Nam Triều. Năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng Đế, lấy hiệu là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, đặt niên hiệu là Thiên Đức. Nước Vạn Xuân tồn tại đến năm 602 trên danh nghĩa.

  + Để chống lại ách thống trị của nhà Đường có cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Tiên và Đinh Kiến diễn ra năm 687.

  + Tiếp đó của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan, bắt đầu nổ ra năm 722, chống lại sự cai trị của nhà Đường. Sau khi giành thắng lợi, Mai Thúc Loan lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Mai Hắc Đế.

  + Tiếp sau có cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng (?- 791), cũng chống lại ách thống trị của nhà Đường, sau một thời gian khá dài Phùng Hưng đã giành được thắng lợi . Ông qua đời năm 789, con ông- Phùng An đã tôn ông là Bố Cái Đại Vương.

  + Khởi nghĩa của Dương Thanh, phát động năm 819, kéo dài đến năm 820, tiếp tục chống lại sự cai trị của nhà Đường.

  Hai dòng đối lập nhau, nhưng cuối cùng trong thời kỳ Bắc thuộc này nhân dân ta đã giành được thắng lợi……Còn Nữa….

Comments

comments

Tài Liệu dành cho hướng dẫn viên P3 – Thời Kỳ Bắc Thuộc
4.4 (5) votes